Zadejte "poukázku k odběru hesla"
neboli kód, který jste získali od dodavatele softwaru:

(Pozor! Neodebírejte si hesla "dopředu". Při odběru hesla musíte mít spuštěný program, který instalujete.
a ze kterého získáte druhé číslo pro instalaci. A poukázku lze použít pro odběr pouze jednoho hesla....)Kód poukazu :

Zadejte číslo, které Vám program oznamuje při instalaci:

Číslo z programu :