Komunikační program RsSerd

Program slouží především pro komunikaci s pokladnou na pozadí.

  • Komunikuje s pokladnou buď prostřednictvím sériového portu RS232 (přímo nebo přes adaptér USB - RS232), nebo prostřednictvím protokolu TCP/IP.
  • Přenáší datové soubory z/do pokladny, provádí konverzi dat do textových souborů. Tyto soubory lze dále zpracovávat (např. v Excelu).
  • Jednotlivé operace se spouští pomocí tzv. příkazových souborů.
  • Mimo jiné stahuje, ukládá a verifikuje elektronický žurnál zabezpečený kontrolním součtem.
  • Umí také "normalizovat" PLU v pokladně, pokud dojde k jejich špatnému zatřídění v paměti.
  • Umí stáhnout z pokladny soubor všech PLU, v kterém jsou pohromadě čísla PLU, jejich názvy, ceny, i prodaná množství.
  • Umí vytvořit soubor prodaných PLU rozdělených podle číšníků/prodavačů.
  • Program je po prvním spuštění použitelný 7 dnů, po této době je funkční pouze po registraci.

Prostředí: OS Windows .

:-) Kéž Vaše komunikace vždy takto skončí!

Download (200 kB)

 

Kontaktujte nás pro bližší informace.