Download

MSkasa - program, který z počítače udělá pokladnu

panacekMSinvent

Aplikace pro registraci prodejů a evidenci uzávěrek. Prostě pokladna. Program odesílá účtenky do EET.

Prostředí: Windows. Pro spuštění je třeba mít instalovanou Javu verze 7 nebo vyšší. Je vhodné program provozovat ve Windows 7 nebo vyšších. (Při instalaci Javy je třeba respektovat licenční podmínky Oraclu, proto může být vhodnější instalovat Javu z OpenJDK).

Program můžete stáhnout a nainstalovat. Bez instalačního hesla funguje jako demoverze, která si neukládá uzávěrky a netiskne.

Program umí:

- registrovat prodeje v korunách nebo prostřednictvím kódů (PLU, EAN)

- tisknout informace o prodejích

- přidělovat přístupová práce jednotlivým uživatelům

- automaticky provádět zálohy pro vyšší bezpečnost dat

- provádět zálohy dat na externí media i odesílat e-mailem

- ukládat data na šifrovaném disku

- komunikovat se skladovým programem

- odesílat účtenky do EET

- komunikovat s karetním platebním terminálem

- prodávat a evidovat vstupenky

- pracovat se zákaznickými kartami

Program je dodáván ve dvou verzích - plná, a Basic. Verze Basic nepracuje s čárovými kódy, a počet PLU je omezen.

Instalační soubory pro jednotlivé verze:

Download MSkasa obchodní instal

Download MSkasa obchodní instalace včetně Javy

Download MSkasa Basic instal

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MSkasaR - program, který z počítače udělá restaurační pokladnu

panacekMSinvent

Aplikace pro registraci prodejů a evidenci uzávěrek, s možností evidovat prodeje podle stolů. Prostě pokladna pro restauraci. Program odesílá účtenky do EET.

Prostředí: Windows. Pro spuštění je třeba mít instalovanou Javu verze 7 nebo vyšší. Je vhodné program provozovat ve Windows 7 nebo vyšších. (Při instalaci Javy je třeba respektovat licenční podmínky Oraclu, proto může být vhodnější instalovat Javu z OpenJDK).

Program můžete stáhnout a nainstalovat. Bez instalačního hesla funguje jako demoverze, která si neukládá uzávěrky a netiskne.

Program umí:

- registrovat prodeje prostřednictvím tlačítek z obrazovky

- registrovat prodeje do otevřených účtů (stolů)

- tisknout informace o prodejích

- tisknout účtenky a objednávky do kuchyně

- přidělovat přístupová práce jednotlivým uživatelům

- automaticky provádět zálohy pro vyšší bezpečnost dat

- ukládat data na šifrovaném disku

- spolupracovat se skladovým hospodářstvím

- odesílat účtenky do EET

Instalační soubor:

Download MSkasaR instalační soubor

Download MSkasaR instalační soubor včetně Javy 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MSeet - program, který umožňuje z počítače odesílat ručně zadané účtenky EET

panacekMSinvent

Aplikace pro samostatné odesílání účtenek na server EET. Může být použita tam, kde počet odesílaných účtenek je malý, a nevyplatí se měnit pokladnu. Nebo v kanceláři, kde občas přijímají platbu v hotovosti, a zákon je nutí odesílat účtenky. A pod.

Prostředí: Windows 7 a vyšší. Pro spuštění je třeba mít instalovanou Javu verze 7 nebo vyšší. (Při instalaci Javy je třeba respektovat licenční podmínky Oraclu, proto může být vhodnější instalovat Javu z OpenJDK).

Program můžete stáhnout a nainstalovat. Bez instalačního hesla funguje jako demoverze, která účtenky reálně neodesílá.

Program umí:

- odesílat účtenky do EET

- tisknout informace o odeslaných účtenkách

- přidělovat přístupová práce jednotlivým uživatelům

Instalační soubor:

Download MSeet instalační soubor

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MSinvent  - program pro zpracování inventur v restauraci

panacekMSinvent

Aplikace pro programování položek na pokladně, sledování stavu skladu, provádění inventur v restauraci. Neboli skladový program pro restaurace.

Prostředí: Windows. Pro případné spuštění pod Linuxem nás kontaktujte. Při instalaci pod Windows Vista, 7, 8 je vhodné změnit implicitní nastavení Nástroje pro řízení uživatelských účtů (známého též jako UAC). Pro spuštění je třeba mít instalovanou Javu verze 7 nebo vyšší.

Program můžete stáhnout a nainstalovat. Bez instalačního hesla funguje jako demoverze pro 7 položek, všechny ostatní vlastnosti jsou plnohodnotné. Podmínkou pro registraci programu je uhrazení ceny programu. Součástí instalace je i učebnice základních postupů.

Program umí:

- spolupracovat s několika modely pokladen i pokladních programů

- pracovat s položkami intuitivně: například suroviny nemají čísla, pracuje se výhradně s názvem. Způsob práce je bližší lidskému chápání inventury.

- vytvářet položky PLU pro pokladnu, nahrávat je do pokladny, existující položky převádět z pokladny do programu, tisknout seznam pro potřeby obsluhy

- vytvářet suroviny na skladech, oceňovat je, pořizovat je, vydávat je

- vytvářet rozpisy surovin pro jednotlivá PLU (receptury)

- automaticky odepisovat suroviny ze skladů podle PLU prodaných na pokladně a příslušných rozpisů surovin

- upozorňovat na potenciální chyby při práci se surovinami

- vyhodnocovat výsledky fyzické inventury

- kontrolovat alkohol vážením lahví na váze

- poskytovat výpisy údajů o prodaných PLU, předchozích inventurách, o přijatých surovinách, o odepsaných surovinách

- výše uvedené údaje exportovat do XML (Excel, OpenOfice)

- poskytovat informace o míře zisku z PLU

- stahovat pokladnu ručně i automaticky, a stažená PLU odepisovat ručně i automaticky

- automaticky provádět zálohy pro vyšší bezpečnost dat

- provádět zálohy dat na externí media i odesílat e-mailem

- provádět uzávěrky inventur (mezi směnami)

- tisknout předinventurní sestavy pro provádění inventur "off-line"

- zpracovávat data i v případě, že není možná přímá komunikace s pokladnou

- pro některé pokladny stahovat a analyzovat elektronický žurnál

 

Pro snazší instalaci jsou připraveny instalační soubory pro jednotlivé modely pokladen. Po dohodě je možné zaslat i instalační soubory pro pokladny Sharp ER-A490 a ER-A450S:

Download MSinvent pro pokladnu Sharp ER-A280

Download MSinvent pro pokladnu Sharp ER-A457

Download MSinvent pro pokladnu Sharp UP-800

Download MSinvent pro pokladnu Sharp UP-700

Download MSinvent pro pokladnu Sharp XE-A213

Download MSinvent pro pokladnu Sharp XE-A212

Download MSinvent pro pokladnu Sharp XE-A217

Download MSinvent pro pokladnu Serd

Download MSinvent pro MSkasuR

______________________________________________________________________________________

MSklad - program pro zpracování inventur v obchodě

panacekMSklad

Aplikace pro programování položek na pokladně, sledování stavu skladu, provádění inventur. Neboli skladový program pro malý obchod.

Prostředí: Windows. Pro případné spuštění pod Linuxem nás kontaktujte. Při instalaci pod Windows Vista, 7, 8 je vhodné změnit implicitní nastavení Nástroje pro řízení uživatelských účtů (známého též jako UAC). Pro spuštění je třeba mít instalovanou Javu verze 7 nebo vyšší.

Program můžete stáhnout a nainstalovat. Bez instalačního hesla funguje jako demoverze pro 7 položek, všechny ostatní vlastnosti jsou plnohodnotné. Podmínkou pro registraci programu je uhrazení ceny programu.

Program umí podobné věci jako MSinvent, samozřejmě uzpůsobené z restaurace pro potřeby obchodu:

- spolupracovat s několika modely pokladen

- vytvářet položky PLU pro pokladnu, nahrávat je do pokladny, existující položky převádět z pokladny do programu

- vytvářet připojená PLU = lahve, a přidružená PLU = velká balení nebo stejné zboží s různými kódy

- automaticky odepisovat ze skladů PLU prodaná na pokladně

- vyhodnocovat výsledky fyzické inventury

- poskytovat výpisy údajů o prodaných PLU, předchozích inventurách, o přijatých PLU, o odepsaných PLU

- výše uvedené údaje exportovat do XML (Excel, OpenOfice)

- poskytovat informace o stavu skladu kdykoliv v minulosti

- stahovat prodeje z pokladny a stažená data odepisovat ručně i automaticky

- automaticky provádět zálohy pro vyšší bezpečnost dat

- provádět zálohy dat na externí media i odesílat e-mailem

- tisknout předinventurní sestavy pro provádění inventur "off-line"

- zpracovávat data i v případě, že není možná přímá komunikace s pokladnou

- pro některé pokladny stahovat a analyzovat elektronický žurnál

- pro některé pokladny evidovat prodeje jednotlivých zákazníků ("zákaznické karty")

Pro snazší instalaci jsou připraveny instalační soubory pro jednotlivé modely pokladen, v tuto chvíli pro Sharp ER-A280, UP-600 / 700, XE-A203, XE-A202, XE-A207/217 a pro Serd. Po dohodě je možné zaslat i program pro pokladny Sharp ER-A450S, ER-A457, XE-A307, UP-800, Euro 2000T a pokladní program Kasatronic:

Download MSklad pro pokladnu Sharp ER-A280

Download MSklad pro pokladnu Sharp XE-A207

Download MSklad pro pokladnu MSkasa Obchod

Download MSklad pro pokladnu Sharp UP-700

Download MSklad pro pokladnu Serd

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MSžurnál - program pro zpracování kontrolní pásky z pokladny

panacekMSinvent

Aplikace pro stahování, ukládání a zobrazení žurnálu neboli kontrolní pásky z pokladen Sharp.

Prostředí: Windows. Pro případné spuštění pod Linuxem nás kontaktujte. Pro spuštění je třeba mít instalovanou Javu verze 7 nebo vyšší.

Program můžete stáhnout a nainstalovat. Bez instalačního hesla program dovoluje prohlížet žurnály, ale nestahuje je z pokladny. Podmínkou pro registraci programu je uhrazení ceny programu.

Program umí:

- spolupracovat s několika modely pokladen

- poskytovat informace z elektronického žurnálu. Hledat položky, storna, počítat lístky, počítat položky PLU apod.

- výše uvedené údaje exportovat do XML (Excel, OpenOfice)

- stahovat pokladnu ručně i automaticky

- provádět zálohy dat na externí media i odesílat e-mailem

- zpracovávat i data přenášená na SD kartě, pokud to pokladna umí

 

Pro snazší instalaci jsou připraveny instalační soubory pro jednotlivé modely pokladen:

Download MSzurnal pro pokladnu Sharp ER-A280

Download MSzurnal pro pokladnu Sharp UP-800

Download MSzurnal pro pokladnu Sharp XE-A213

Download MSzurnal pro pokladnu Sharp XE-A212

Download MSzurnal pro pokladnu Sharp XE-A217

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Komunikační program Rs700w

Program pro komunikaci s pokladnou Sharp UP-600/700.

Program slouží především pro komunikaci s pokladnou na pozadí, dále například nahrává grafické logo.

 • Komunikuje s pokladnou prostřednictvím sériového portu RS232 nebo po síti TCP/IP.
 • Přenáší datové soubory z/do pokladny, provádí konverzi dat do textových souborů. Tyto soubory lze dále zpracovávat (např. v Excelu).
 • Jednotlivé operace se spouští pomocí tzv. příkazových souborů.
 • Program je po prvním spuštění použitelný 7 dnů, po této době je funkční pouze po registraci. Podmínkou registrace je uhrazení ceny programu.

Prostředí: OS Windows

:-) Kéž Vaše komunikace vždy takto skončí!

Download (250 kB)

__________________________________________________________________________________________________________________

 Komunikační program Rs800w

Program pro komunikaci s pokladnou Sharp UP-800.

Program slouží především pro komunikaci s pokladnou na pozadí, dále například nahrává grafické logo.

 • Komunikuje s pokladnou prostřednictvím sériového portu RS232 nebo po síti TCP/IP.
 • Přenáší datové soubory z/do pokladny, provádí konverzi dat do textových souborů. Tyto soubory lze dále zpracovávat (např. v Excelu).
 • Jednotlivé operace se spouští pomocí tzv. příkazových souborů.
 • Program je po prvním spuštění použitelný 7 dnů, po této době je funkční pouze po registraci. Podmínkou registrace je uhrazení ceny programu.
 • Popis formátu dat na vyžádání.

Prostředí: OS Windows

:-) Kéž Vaše komunikace vždy takto skončí!

Download (250 kB)

__________________________________________________________________________________________________________________

 Komunikační program Rs280w

Program pro komunikaci s pokladnou Sharp ER-A280N/F.

Program slouží především pro komunikaci s pokladnou na pozadí, dále například nahrává grafické logo.

 • Komunikuje s pokladnou prostřednictvím sériového portu RS232.
 • Přenáší datové soubory z/do pokladny, provádí konverzi dat do textových souborů. Tyto soubory lze dále zpracovávat (např. v Excelu).
 • Jednotlivé operace se spouští pomocí tzv. příkazových souborů.
 • Program je po prvním spuštění použitelný 3 dny, po této době je funkční pouze po registraci. Podmínkou registrace je uhrazení ceny programu.
 • Popis formátu dat na vyžádání.

Prostředí: OS Windows

Kéž všechny vaše komunikace vždy končí úspěchem :-)

Download (150 kB)

__________________________________________________________________________________________________________________

 Komunikační program Rs207w

Program pro komunikaci s pokladnou Sharp XE-A207/217.

Program slouží především pro komunikaci s pokladnou na pozadí, dále například nahrává grafické logo.

 • Komunikuje s pokladnou prostřednictvím sériového portu RS232 nebo konvertuje data pro SD kartu.
 • Přenáší datové soubory z/do pokladny, provádí konverzi dat do textových souborů. Tyto soubory lze dále zpracovávat (např. v Excelu).
 • Jednotlivé operace se spouští pomocí tzv. příkazových souborů.
 • Program je po prvním spuštění použitelný 3 dny, po této době je funkční pouze po registraci. Podmínkou registrace je uhrazení ceny programu.
 • Popis formátu dat na vyžádání.

Prostředí: OS Windows

Kéž všechny vaše komunikace vždy končí úspěchem :-)

Download (100 kB)

__________________________________________________________________________________________________________________

 Komunikační program Rs203w

Program pro komunikaci s pokladnou Sharp XE-A203/213.

Program slouží především pro komunikaci s pokladnou na pozadí, dále například nahrává grafické logo.

 • Komunikuje s pokladnou prostřednictvím USB.
 • Přenáší datové soubory z/do pokladny, provádí konverzi dat do textových souborů. Stahuje a ukládá elektronický žurnál. Tyto soubory lze dále zpracovávat (např. v Excelu).
 • Jednotlivé operace se spouští pomocí tzv. příkazových souborů.
 • Program je po prvním spuštění použitelný 7 dnů, po této době je funkční pouze po registraci. Podmínkou registrace je uhrazení ceny programu.

Prostředí: OS Windows

:-) Kéž Vaše komunikace vždy takto skončí!

Download (210 kB)

__________________________________________________________________________________________________________________

 Komunikační program Rs227w

Program pro komunikaci s pokladnou Sharp ER-A227.

Program slouží především pro komunikaci s pokladnou na pozadí.

 • Komunikuje s pokladnou prostřednictvím sériového portu RS232.
 • Přenáší datové soubory z/do pokladny, provádí konverzi dat do textových souborů. Tyto soubory lze dále zpracovávat (např. v Excelu).
 • Jednotlivé operace se spouští pomocí tzv. příkazových souborů.
 • Program je po prvním spuštění použitelný 7 dnů, po této době je funkční pouze po registraci. Podmínkou registrace je uhrazení ceny programu.

Prostředí: OS Windows

:-) Kéž Vaše komunikace vždy takto skončí!

Download (80 kB)

 

Poznámka pro uživatele: při komunikaci s pokladnou je třeba mít na paměti, že pokladna ohlásí úspěšné nahrání dat do pokladny, i když data nebyla kompletně nahrána (v případě, že nebyla provedena uzávěrka na pokladně). Výsledek operace je třeba testovat čtením statusu pokladny.

__________________________________________________________________________________________________________________

 Komunikační program Rs457w

Program pro komunikaci s pokladnou Sharp ER-A457e/EF.

Program slouží především pro komunikaci s pokladnou na pozadí, dále například nahrává grafické logo.

 • Komunikuje s pokladnou prostřednictvím sériového portu RS232.
 • Přenáší datové soubory z/do pokladny, provádí konverzi dat do textových souborů. Tyto soubory lze dále zpracovávat (např. v Excelu).
 • Jednotlivé operace se spouští pomocí tzv. příkazových souborů.
 • Program je po prvním spuštění použitelný 7 dnů, po této době je funkční pouze po registraci. Podmínkou registrace je uhrazení ceny programu.

Prostředí: OS Windows

:-) Kéž Vaše komunikace vždy takto skončí!

Download (80 kB)

______________________________________________________________

Rezervace pokojů

Jednoduchá aplikace pro rezervaci pokojů v malém hotelu.

Prostředí: Windows. Pro případné spuštění pod Linuxem nás kontaktujte.

Pro spuštění je třeba mít instalovanou Javu verze 6 nebo vyšší.

                                                            Download RezervacePokojů

______________________________________________________________

Šatnové bloky

Aplikace pro generování šatnových bloků, hlídání příjmů z provozu šatny.

Prostředí: Windows. Lze spustit pod Linuxem.

Pro spuštění je třeba mít instalovanou Javu verze 6 nebo vyšší.

                                                            Download MŠatna

______________________________________________________________

Docházka 

Aplikace pro zpracování příchodů a odchodů z čipového snímače. Umožňuje přizpůsobení dat, a výpočet odpracované doby.

Prostředí: Windows. 

Pro spuštění je třeba mít instalovanou Javu verze 7 nebo vyšší.

Pro stažení programu kontaktujte firmu Milan Setíkovský.   

 ______________________________________________________________

 Získání hesla

Pokud jste od svého dodavatele získali "poukaz k odběru hesla" neboli voucher, pak odeberte heslo.

 

______________________________________________________________

Kontaktujte nás pro bližší informace.